ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ЮРЕЕКС-АУДIТ"
Організаційноправова форма Приватна організація (установа, заклад) 
Код за ЄДРПОУ 21026966
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65009, Пiонерська, 16-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4399
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2010
Міжміський код та телефон (0482) 63-33-20
Факс (0482) 63-33-20
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис надає аудиторськi послуги на пiдставi укладеного договору