ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 № 269813
3. Дата проведення державної реєстрації 09.04.1999
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 110927.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

22.21 - ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС"

22.29 - ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС"

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Південний"
2) МФО банку 328209
3) Поточний рахунок 26000311009801
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н