ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65044, пр. Шевченка буд.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0487-373764
Факс 0487-373764
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис надає аудиторськi послуги на пiдставi укладеного договору