ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "ЧТК"
3.1.3. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 65033
3.1.5. Область, район Одеська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Строганова буд.10

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 № 269813
3.2.2. Дата державної реєстрації 09.04.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Малиновською райадмiнiстрацiєю Одеського МВК
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 110927.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 110927.25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Пiвденний"
3.3.2. МФО банку 328209
3.3.3. Поточний рахунок 26000311009801
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 
22.21 ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТIВ, ТРУБ I ПРОФIЛIВ IЗ ПЛАСТМАС 
22.29 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВИРОБIВ IЗ ПЛАСТМАС 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента