ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФАУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36921215
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65033, вул. Василя Стуса 2/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010
Міжміський код та телефон (048) 734-01-39
Факс 734-01-39
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис надає аудиторськi послуги на пiдставi укладенного договору
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Регiональний реєстротримач"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01192970
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65044, пр-т Шевченка, буд.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399204
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2010
Міжміський код та телефон (048)7189-446
Факс 7189-498
Вид діяльності дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис здiйснює ведення реєстру акцiонерiв на пiдставi укладенного договору