ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова ревiзiйної комiсiї Точенюк Iрина Анатолiївна дIн № дIн, виданий дIн 12.07.1996 43 0.00969103624 % 43 0 0 0
Член спостережної ради Карастан Михайло Георгiєвич дIн № дIн, виданий дIн 12.07.1996 63 0.01419849496 % 63 0 0 0
Член спостережної ради Озгюр Кенан дIн № дIн, виданий дIн 25.11.2002 4 0.00090149174 % 4 0 0 0
Голова спостережної ради Каплан Алi дIн № дIн, виданий дIн 25.11.2002 4 0.00090149174 % 4 0 0 0
Член спостережної ради Тумашова Iрина Iванiвна дIн № дIн, виданий дIн 25.11.2002 59 0.01329700322 % 59 0 0 0
Усього   173 0.03898951791 % 173 0 0 0
Опис