ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1198.0001354.700
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 199.700225.800
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 998.3001128.900
Інші операційні доходи 040 0.1000.100
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 998.4001129.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 566.600563.700
Інші операційні витрати 090 491.600476.800
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 1058.2001040.500
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -59.80088.500
Податок на прибуток 140 0.00052.800
Чистий прибуток (збиток) 150 -59.80035.700
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки: