ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФАУДИТ"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36921215
Місцезнаходження  Одеська область, дIн, 65033, м.Одеса, вул. Василя Стуса 2I1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.03.2010
Міжміський код та телефон  (048) 734-01-39
Факс  734-01-39
Вид діяльності  аудиторська дiяльнiсть
Опис  надає аудиторськi послуги на пiдставi укладенного договору
 
Найменування  ТОВ "Регiональний реєстротримач"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  01192970
Місцезнаходження  Одеська область, дIн, 65044, м.Одеса, пр-т Шевченка, буд.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ №399204
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  17.09.2010
Міжміський код та телефон  (048)7189-446
Факс  7189-498
Вид діяльності  дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  здiйснює ведення реєстру акцiонерiв на пiдставi укладенного договору